• SEnSE

以消費改變世界


平日大家會到什麽店鋪逛街、食飯、遊玩?你會光顧連鎖店、社企,還是小店?

在2017年的時候,香港已經有650間社企,總收入約20億港元,而弱勢社群的工資約3億4千萬,佔總收入接近兩成! = 每$100弱勢社群既員工就有$17

假如每人每日用$100去光顧附近的社企,只要有1百萬人去做,社企每日就會有1億既收入;以一年結算,就會有365億啦! 係邊消費大家都識揀啦!當然,大家還可以光顧身邊為不同社群出一分力的商店,集腋成裘,回饋社會!