top of page

健康?全靠食麵粉!

非洲,特別係內陸國家真係好窮,好多人無法得到健康食品,每餐淨係食澱粉,缺乏關鍵嘅維生素同礦物質。而係撒哈拉以南非洲,情況已嚴重到每13名兒童就有1名係5歲生日前離世 (聯合國報告,2018) !


非洲有一間叫Sanku嘅社企,以食品強化為目標,係食物入面添加微量營養素(少量維生素同礦物質),以提高食物嘅營養含量,對健康、發育同成長至關重要!


由於非洲人以食澱粉為主,所以Sanku係小型嘅麵粉廠安裝咗一個計量器,係麵粉入面添加微量營養素,並以廉價賣比當地人,容易負擔之餘,每人每餐都可以吸取適量嘅營養素。透過蜂窩鏈接(Cellular link)遙距監察計量器同麵粉生產。


咁佢哋點賺錢呢?Sanku以批發買大量空嘅粉紅麵粉袋(Pink flour bag),然後賣比麵粉廠去包裝麵粉。雖然賺嘅錢唔多,但至今呢啲強化麵粉已經幫助超過2,000,000個東非地區人士!


依家麵粉廠好容易可以製造到強化麵粉,非洲家庭終於可以以負擔得起嘅價錢每日購買同食用健康又有營養嘅食品,兒童亦可以獲得所需嘅關鍵營養,維持生命!

bottom of page